close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KIEROWNIK PLACÓWKI

 • Ambasador  - Janusz Janke

   

  Janusz Janke jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra prawa. W 1996 ukończył również podyplomowe studium doradców podatkowych.

   

  W latach 1995 - 1996 związany był z Ministerstwem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, gdzie w ramach międzyresortowego zespołu odpowiadał za dostosowanie polskich przepisów celnych do prawa Unii Europejskiej.

   

  W latach 1997 – 2006 pracował w Ministerstwie Gospodarki, gdzie, między innymi, jako przedstawiciel Polski brał udział w posiedzeniach Komitetu Wartości Celnej Światowej Organizacji Handlu w Genewie.

   

  Równolegle z pracą w Ministerstwie Gospodarki, jako wykładowca prawa celnego i handlu międzynarodowego w latach 2000-2006 prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz Wyższej Szkole Celnej. J. Janke jest autorem oraz współautorem szeregu publikacji z dziedziny handlu zagranicznego oraz wysoko cenionych podręczników akademickich prawa celnego. W 2004 roku otrzymał nagrodę Rektora SGH w kategorii: najlepsze podręczniki prawnicze.

   

  J. Janke przez szereg lat był przedstawicielem Ministra Gospodarki w radach nadzorczych największych spółek górniczych w Polsce: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Rybnicka Spółka Węglowa S.A. oraz Katowicki Holding Węglowy S.A.

   

  W latach 2007-2013 zajmował stanowisko kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Ammanie oraz zastępcy szefa misji. Po powrocie z placówki, w latach 2013 – 2015 podjął pracę w Ministerstwie Gospodarki.

   

  W latach 2015 – 2018 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Funduszy Europejskich na stanowisku głównego specjalisty a następnie radcy ministra, gdzie zaangażowany był w nadzór nad projektami finansowanymi z funduszy europejskich.

   

  Od 16 września 2018 r. jest Ambasadorem Pełnomocnym i Nadzwyczajnym w Państwie Katar.

   

  Janusz Janke biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: